engfor logo

University of Haifa logo

מבחני מיון באנגלית

רמת הידע באנגלית של הסטודנט נקבעת במספר אופנים:

- באמצעות ציון חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

- באמצעות בחינת אמי"ר/ אמיר"ם.

סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית, יכולים לגשת למבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

בחינת אמיר"ם

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב.

הבחינה מיועדת למועמדים ולתלמידי אוניברסיטת חיפה בלבד.

הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

הציון מחושב מיד עם תום הבחינה. הנבחן מקבל במקום אישור ידני של הציון (ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דיווח המרכז הארצי את הציונים למוסדות הלימוד).

לחצו כאן למידע ורישום  לאמיר"ם .

 

בחינת אמי"ר

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה נערכת בכתב.

הציון באמי"ר מדווח למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה לבחינה תוך 45 יום. הנבחן יכול לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות, לפי מספר זהות וסיסמה.

מועמד בעל מגבלה (רפואית, פיזית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב), המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים, יוכל  לקבל מידע על תהליך ההרשמה ואת הטפסים הנדרשים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה או בטלפון 02-6759590. 

ההרשמה לבחינת אמי"ר יכולה להתבצע בשני אופנים:

הרשמה מקוונת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינה והערכה http://www.nite.org.il/.

באמצעות הדואר – יש לרכוש ערכת הרשמה בחנויות הספרים האוניברסיטאיות, או בחנויות "צומת ספרים" בערים הגדולות.

למידע על פטור מלימודי אנגלית - ראו לשונית רמות אנגלית.

מבחן סיווג באנגלית-

בנוסף לאפשרות הקיימת להבחן בבחינת סיווג באנגלית באמי"ר אמיר"ם או פסיכומטרי ניתן להבחן במבחן סיווג פנימי של המכינה .

מבחן זה מסווג עד לרמת מתקדמים 2, אלה שיסווגו לחלק העליון של מתקדמים 2 ,ילמדו מתקדמים 2 מקוצר.

יש לציין שמבחן המיון הפנימי אינו מעניק פטור מלימודי אנגלית, המבחן מסווג עד רמת מתקדמים ב'. 

           למידע והרשמה:  לחצו  כאן