מבחני מיון באנגלית

רמת הידע באנגלית של הסטודנט נקבעת בשניי אופנים:


– באמצעות ציון חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
– באמצעות בחינת אמירנט.

סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית, יכולים לגשת למבחן אמירנט.

בחינת אמירנט

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב.
הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"נט הוא מ-50 עד 150.
בתום הבחינה  הנבחנים רואים את הציונים אך אינם מקבלים אישור בכתב על כך. הציונים מתעדכנים באזור האישי באתר מאלו עד 10 ימים לאחר הבחינה.

**חשוב לסמן את המוסד האקדמי אליו הסטודנט מעוניין לשלוח את תוצאות הבחינה.

הרשמה לבחינת אמירנט הנה מקוונת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינה והערכה http://www.nite.org.il/.

מרכז הארצי לבחינות והערכה או בטלפון 02-6759590.