שאלות ותשובות

1. כיצד נרשמים לקורסי אנגלית
הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך מערכת "פורטל הסטודנטים", כאשר המערכת פתוחה לרישום ולשינויים- היחידה ללימודי אנגלית ה אינה מבצעת רישום/ ביטול של קורסים.

2. האם קיימת חובת נוכחות בקורס?
כן, סטודנט חייב להיות נוכח 80% מהקורס. סטודנט שהיעדרויותיו מעל 20%, ללא הצדקה בהתאם לתקנון האוניברסיטה, לא יוכל לגשת לבחינה סופית ולסיים את הקורס בהצלחה.

3. האם ציון הקורס באנגלית נכלל בממוצע?
ציון אנגלית לא נכלל בממוצע התואר.

4 .אני רשום לקורס וניגשתי לבחינת אמירנט ושיפרתי את רמתי. האם אני יכול להירשם לקורס ברמה הבאה?
רישום לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים לסמסטר העוקב. לא ניתן לעבור או לבטל קורס לאחר תקופת השינויים, אפילו אם שיפרת רמתך.

5. אני מעוניין להיבחן באמירנט, מה עליי לעשות?
הרשמה לאמירנט תתבצע ישירות דרך מאל"ו חיפה- המרכז הארצי לבחינות והערכה סניף חיפה- https://www.nite.org.il/other-tests/online-registration-for-tests/

 6. יש לי יותר מציון אחד באנגלית (אמירנט/פסיכומטרי, חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). מהו הציון הקובע: האחרון? הגבוה?
הציון הגבוה הוא זה שקובע.

8.האם ישנן נקודות זכות על קורסי אנגלית?
קורסי אנגלית הם ללא נקודות זכות.

9.מתי כדאי להתחיל את לימודי האנגלית?
בהתאם לתקנון האוניברסיטה, כדי להיות זכאי לעשות סמינריונים בשנה השלישית,  סטודנטים חייבים לסיים את רמת הפטור או להיות בעלי פטור באנגלית .לכן סטודנטים ברמת טרום בסיסי חייבים להתחיל את לימודי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהם כדי לעמוד בתנאי זה.  

10.האם אוכל ללמוד את קורסי האנגלית במקום אחר?
אוניברסיטת חיפה מכירה בקורסי אנגלית (שנלמדו בצורה פרונטלית בלבד) ממוסד אקדמי אחר, בתנאי שהסטודנטים סיימו בהצלחה קורס ברמת אנגלית בציון 60 לפחות, לרבות קורס המעניק "פטור", במסגרת שנת לימודים מלאה (30 נ"ז לפחות לשנת לימודים) באחת האוניברסיטאות או המכללות האקדמיות הציבוריות. סטודנטים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

11. בדקתי, ולפי הקריטריונים של האוניברסיטה מגיע לי מועד חריג. איך אני מגיש בקשה?
 בקשה למועד חריג לבחינה בקורסי אנגלית תוגש רק באמצעות טופס מקוון הנמצא באינטרנט כך תוכל לעקוב אחרי הטיפול בבקשה ולשמור על קשר רציף עם מזכירות היחידה.