רישום לקורסי אנגלית לסמסטר קיץ תשפ"ד יחול בתאריכים:

28.7.2024-15.8.2024

החל מיום ראשון , 28.7.2024 בשעה 10:00 בבוקר  המערכת תהיה פתוחה לרישום ושינויים.

ביום האחרון לרישום 15.8.2024 המערכת תיהיה פתוחה עד חצות בלבד.

להלן קישור למערכת קורסי קיץ באנגלית:

דף מידע- מערכת קורסי אנגלית סמסטר קיץ תשפ"ד

(בבקשה יש לשים לב כי קורס טרום בסיסי א' לא יתקיים בסמסטר קיץ)

הרישום לקורסי אנגלית:

מתבצע באופן ממוחשב באתר אוניברסיטת חיפה – דרך פורטל הסטודנטים, באותו אופן בו מתבצע הרישום לקורסי הלימוד בחוג בו לומד הסטודנט. 

 ניתן לצפות ברשימת הקורסים באתר קטלוג קורסים של אוניברסיטת חיפה תחת היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובנלאומיות. 

להלן תעריפי הקורסים לשנה"ל תשפ"ד סמסטר א/ב/קיץ

קורס אנגלית טרום בסיסי א'  4,580 ש"ח

קורס אנגלית טרום בסיסי ב'  3,435 ש"ח

קורס אנגלית בסיסי 3,435 ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים א' 1,527 ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים ב' – ללא עלות לסטודנטים פעילים בסמסטר א/ב.(הלומדים קורס זה פעם ראשונה)

****בסמסטר קיץ קורס מתקדמים ב' כרוך בתשלום- 1,527 ש"ח. 

מי שאינו סטודנט בפועל באוניברסיטת חיפה:

סטודנט שסיים את לימודי התואר ונותר לו להשלים רק אנגלית או שנמצא בהפסקת לימודים עליו ליצור קשר עם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה (ראו "צור קשר").

לצפייה במערכת השעות של הקורסים (סמסטר א וסמסטר ב)

יש להיכנס לקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה בקישור הבא: https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses

בקטגוריית סמסטר : לבחור את הסמסטר הרצוי, בקטגוריית חוג: היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות, וללחוץ על "חיפוש".

תפתח רשימת קורסי האנגלית השייכים ליחידה, יש לבחור את הקבוצה הרצויה בהתאם לרמת האנגלית המתאימה.

* שימו לב- בשנת הלימודים תשפ"ד , קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום בסמסטר א' ו ב' לסטודנטים באוניברסיטת חיפה בתואר ראשון. סטודנטים שנכשלו/לא השלימו את הקורס, יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) פעמיים נוספות.

סטודנט שנכשל או לא השלים את הקורס שלוש פעמים, יופסקו לימודיו