engfor logo

University of Haifa logo

הרשמה לקורסי אנגלית

 

 

רישום לקורסי אנגלית סמסטר קיץ תש"פ:

 

כל תלמיד באוניברסיטה מבצע רישום עצמאי לקורסי האנגלית, בהתאם לרמת האנגלית שנקבעה לו (ראו רמות אנגלית).

הרישום מתבצע באופן ממוחשב באתר אוניברסיטת חיפה - דרך פורטל הסטודנטים, באותו אופן בו מתבצע הרישום לקורסי הלימוד בחוג בו לומד הסטודנט.

מועדי הרישום לקורסי אנגלית: סמסטר קיץ תש"פ יתקיים בין התאריכים: 5.7.2020 עד ה-  19.7.2020 כל יום בין השעות ארבע אחרה"צ עד לשמונה בבוקר.

 

 מי שאינו תלמיד בפועל באוניברסיטת חיפה:

 

סטודנט שסיים את לימודי התואר ונותר לו להשלים רק אנגלית או שנמצא בהפסקת לימודים עליו ליצור קשר עם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה (ראו "צור קשר").

רק לאחר עדכון הרמה ע"י היחידה לאנגלית, יש לפנות למחלקת שכר לימוד על מנת לקבל שובר תשלום. לאחר התשלום יש להחזיר את הקבלה ליחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה על מנת להשלים את תהליך הרישום.

 

לצפייה במערכת השעות של הקורסים

 

יש להיכנס לקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה בקישור הבא: https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses

בקטגוריית סמסטר: לבחור את הסמסטר הרצוי, בקטגוריית חוג: היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, וללחוץ על "חיפוש".

תפתח רשימת קורסי האנגלית השייכים ליחידה, יש לבחור את הקבוצה הרצויה בהתאם לרמת האנגלית המתאימה.

 

עלויות קורסי אנגלית לסמסטר א' תש"פ סמסטר א' + ב'  – לתלמידי אוניברסיטה בפועל בלבד:

 

 

חלוקה לרמות עפ”י ציון הבחינה

 

שם הרמה

תעריפים

פסיכומטרי / אמיר”ם

אמי”ר

 
 

134+

234+

 

פטור

*אינו כרוך בתשלום במהלך סמסטר א' וסמסטר ב'

לתלמידים בפועל באוניברסיטת חיפה בלבד.

120-133

220-233

 

מתקדמים ב

1,386 ש"ח

100-119

200-219

 

מתקדמים א

3,119 ש"ח

85-99

185-199

 

בסיסי

3,119 ש"ח

70-84

170-184

 

טרום בסיסי ב

 

או

     

4,159 ש"ח

50-69

150-169

 

טרום בסיסי א

* שימו לב- בשנת הלימודים תש"פ, קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום בסמסטר א', ב' לסטודנטים בתואר ראשון. סטודנטים שנכשלו, לא השלימו את הקורס, יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) פעמיים נוספות.

סטודנט שנכשל או לא השלים את הקורס שלוש פעמים, יופסקו לימודיו. 

 

חזרה על קורסי האנגלית:

למידע אודות חזרה על קורסי האנגלית, ונושא חיוב עבור מתקדמים ב' לשנה"ל תש"פ ,לחצו כאן.