ברוכים הבאים

בהתאם להחלטת המל"ג, סטודנטים לתואר ראשון נדרשים להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלת התואר. היחידה ללימודי אנגלית מציעה קורסי אנגלית ברמות הסיווג השונות. השיבוץ לרמות נקבע לפי מרכיב השפה האנגלית במבחן הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם. 

החל משנת הלימודים תשפ"ב תחל רפורמה בלימודי האנגלית, פרטים נוספים.

רישום לקורסי אנגלית

רישום לקורסי אנגלית

הרישום לסמסטר א' יתחיל בתאריך 29.9 בין השעות 14:00-16:00

שינויים ורישום דרך הפורטל החל מ 30.9 בין השעות 22:00-7:00

בתאריכים 5.10-17.10 רישום בפורטל בין השעות 16:00-8:00

מבחני אמירם

מבחני אמיר"ם

הרישום למבחני אמיר"ם בחודש אוקטובר 2021,
יתחיל בתאריך 19.9.2021 בשעה 09:00 בבוקר.