ברוכים הבאים

בהתאם להחלטת המל"ג, סטודנטים לתואר ראשון נדרשים להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלת התואר. היחידה ללימודי אנגלית מציעה קורסי אנגלית ברמות הסיווג השונות. השיבוץ לרמות נקבע לפי מרכיב השפה האנגלית במבחן הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם.  

החל משנת הלימודים תשפ"ב תחל רפורמה בלימודי האנגלית, פרטים נוספים.

רישום לקורסי אנגלית

רישום לקורסי אנגלית לסמסטר קיץ תשפ"ג יחול בתאריכים: 5.7.2023 עד לתאריך 23.7.2023 .

מבחני אמירם

מבחני אמיר"ם

מבחני אמיר"ם נעשים דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה במרכז החדש בחיפה, הרישום מתבצע ישירות דרך אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה.