בחינת אמירנט

מידע והנחיות רישום:

בחינת אמירנט הינה בחינה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומטרתה לקבוע רמת לימוד באנגלית. הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב.

הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

יש לסמן מוסד אקדמי אליו הסטודנט מעוניין לשלוח את התוצאה.

הציון מחושב מיד עם תום הבחינה.

**תוצאות הבחינה מועברות לאוניברסיטה כעשרה ימים לאחר הבחינה.

הסבר נוסף על מבחן אמירנט ניתן לראות באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה

ניתן לגשת למספר בחינות אמירנט לאורך השנה, ובלבד שיהיה מרווח של 35 יום בין בחינה אחת לאחרת, בתנאי הבא: יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון באנגלית . 
נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.

מבחני אמירנט נעשים דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.