סגל היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

ראש אקדמי המכינה האוניברסיטאית

פרופ' גיל לוריא

טלפון 04-8240176

פנימי 52176

דואר אלקטרוני  gluria@univ.haifa.ac.il

בניין אשכול קומה 3 חדר 301 

שעות קבלה  בתאום מראש

ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

גב' אמה אסתר ויסמן 

טלפון 04-8249824

פנימי  53824

דואר אלקטרוני : evaisman@staff.haifa.ac.il

                  בניין אשכול קומה 3 חדר 306

                  שעות קבלה: בתאום מראש

ראש מנהל  המכינה האוניברסיטאית

גב' איריס פסלר

טלפון 04-8249173

פנימי  53173

דואר אלקטרוני:    ifessler@univ.haifa.ac.il

                    בניין אשכול קומה 3 חדר 302

שעות קבלה: בתאום מראש

ממונה על היחידה ללימודי אנגלית 

גב' מסדה פרחי קדוש 

טלפון 04-8240513

פנימי  52513

דואר אלקטרוני english.eap@univ.haifa.ac.il

בניין אשכול קומה 3 חדר 311

שעות מענה טלפוני 9-15

מרכזת היחידה ללימודי אנגלית 

גב' אוריין שטיינר  

טלפון 04-8240513

פנימי  52513

דואר אלקטרוני english.eap@univ.haifa.ac.il

בניין אשכול קומה 3 חדר 311

שעות מענה טלפוני 9-15