engfor logo

University of Haifa logo

קורסי קיץ באנגלית

 

 הודעה חשובה בנוגע לקורסי אנגלית בקיץ תש"פ.

 

לידיעת הסטודנטים והסגל האקדמי והמנהלי בפקולטות וחוגי הלימוד, החל מהקיץ בשנת הלימודים הנוכחית - תש"פ ,

קורסי האנגלית יתקיימו במתכונת סמסטריאלית רגילה ,בהתאם למועדי סמסטר הקיץ . 

 להלן פירוט קורסי אנגלית לקיץ תש"פ, למידע נוסף לחץ כאן